مرکز مشاوره زنان در اوبرهاوزن (Oberhausen)

خیلی خوبه که، شما راه بسوی ما را پیدا کردید.

ما مشاوره میدهیم.

• به زنان
• به دخترانِ بالای 16 سال
• به زنان ترَنس 
• به زنان دارای معلولیت
• به  بستگان

ما کمک می کنیم، اگر

• شما در یک بحران هستید
• شما مشکلات عمومی دار ید
بشما خشونت اعمال م یشو د
• شما می خواه ید جدا شو ید یا طلاق بگ یر ید
• شما می خواهید جدا شوید یا طلاق بگیرید
• شما دچار استرس روحی هستید
• شما تحت تعقیب قرار میگیرید
• شما درخواست برای تغییردارید

ما ارائه می دهیم

• مشاوره (برای یکبار یا چندین بار)
• حمایت در مواقع بحران
• اطلاعات
• مشاوره طبق قانون حما یت دربرابرخشونت (درآلمان، هرفرد با ید در برابر هر نوع خشونت در محی ط
خصو صی و درخانه محافظت شود).
• همراه خود کردن بسوی – پلیس، دادگاه، پزشکان، پس از تجربه خشونت جنسی
• ارجاع به کمک های دیگر

چگونه قرار ملاقات بگیرم؟

تلفنی

0208209707

ما آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی صحبت میکنیم. شما می توانید به این زبان ها با ما تماس بگیرید وازما درخواست تماس کنید. سپس ما یک مترجم به زبان شما، رزرو میکنیم وبا شما تماس می گیریم. مشاوره رایگان است.

ساعات اداری ما به شرح زیر است:
دوشنبه تا پنجشنبه: 8:30 صبح تا 5:00 بعد از ظهر، جمعه: 8:30 صبح تا 1:00 بعد از ظهر

ایمیل

info@fbst-ob.de

برای ما به زبان خود بنویسید. ما پیام را ترجمه می کنیم ویک وقت را به شما پیشنهاد می کنیم. ما یک مترجم برای گفتگو، رزرو خواهیم کرد. مشاوره رایگان می باشد.

فرم تماس

برای ما به زبان خود بنویسید. ما پیام را ترجمه می کنیم ویک وقت پیشنهادی را به شما ارسال می کنیم. ما یک مترجم برای گفتگو، رزرو خواهیم کرد. مشاوره رایگان
می باشد.

  من با ذخیره داده های خود به منظور پردازش این درخواست موافقت می کنم.
  در صورتی اطلاعات شما حذف میشود که به درخواست شما بطورقطعی پاسخ داده شود؛ وحذف اطلاعات با الزامات نگهداری قانونی در تضاد نباشد.

  در صورت فوری بودن:

  اگر می خواهید با کسی صحبت کنید و ما در دسترس نیستیم، لطفا با تلفن کمک تماس بگیرید. در آنجا به زبانهای مختلف صحبت میشود.
  با شماره تلفن کمک میتوانید بطور شبانه روزی با ما تماس بگیرید.

  اگر در شرایط اضطراری هستید، لطفا با پلیس تماس بگیرید.

  در صورت مجروحیت با شماره اورژانس تماس بگیرید.

  چه چیز دیگری برای ما مهم است!

  • ما می خواهیم فضایی امن برای زنان ارائه دهیم .مردان اجازه ندارند به ما مراجعه کنند.
  • ما به هر زن و هر تصمیمی احترام می گذاریم.
  • ما با هم، برای پیدا کردن راه حل، تلاش میکنیم.
  • ما اعتماد به قدرت خودتان را، در شما قوی میکنیم.

  • شعار ما: شما کارشناس زندگی خود هستید.